Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Corona protocol

Coronaprotocol

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Opleidings Centrum Twente (OCT) organiseert. OCT gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

2. Definitie annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook.

3. Wijze van annuleren
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 48 uur voor aanvang van de cursus per e-mail of telefonisch ontvangen hebben.

4. Verplaatsing van cursussen
Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 48 uur voor aanvang van de cursus. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus. Bij verplaatsing binnen 48 uur wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.

5. Annuleringskosten
Annulering is kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de cursus. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.

6. In-de-plaatsstelling
Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.

7. Overmacht OCT
OCT behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van OCT, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door OCT, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.

8. Overmacht deelnemer
In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal OCT, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van OCT, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum.

9. Feedback
OCT hecht veel waarde aan de mening van haar opdrachtgevers. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de trainingen van OCT. Na afloop van uw inschrijving ontvangt u een digitaal evaluatieformulier en vragen wij u graag uw feedback.

* Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 48 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.

________________________________________

Privacyverklaring

Versie oktober 2020

1. Welk type persoonsgegevens worden verwerkt in het systeem?
Wanneer u zich inschrijft voor een training verwerken wij de volgende gegevens:
1. Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail.
2. Gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, e-mailadres).
3. Gegevens cursisten (voorletters, achternaam, geboortedatum, e-mailadres).

2. Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken de onder 1. genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
1. We gebruiken uw naam om u correct te adresseren voor de factuur van de betreffende training(en).
2. We zullen uw telefoonnummer gebruiken om met u te kunnen communiceren over de trainingen, de voortgang en de betaling.
3. We gebruiken de gegevens van de deelnemer voor uw en onze administratie, voor de certificaten en voor cursusherinneringen 9 maanden na de training (3 maanden voor het verlopen van het certificaat).
4. We slaan de gegevens op van de cursisten zodat wij u tijdig kunnen herinneren aan een herhaling training.
5. We verwerken e-mailadressen om de cursisten (in cc: aan contactpersoon) rechtstreeks te kunnen uitnodigen voor hun training.
6. We verwerken de betaalmethode per inschrijving om uw betaalgemak te garanderen.
7. We verwerken voorkeuren in factuurreferentie en opmerkingen om u hiermee in administratief van dienst te zijn.
8. We verwerken de voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie om uw medewerkers op de juiste tijd, op de juiste tijd te verwelkomen voor hun training.

3. Doelgroep
Iedereen in Nederland die zich wil bekwamen op het vlak van VCA, BHV, EHBO en/of AED-Reanimatie of bouw gerelateerde trainingen is welkom in te schrijven voor een training.

4. De persoonsgegevens die OCT deelt met anderen
Om deelnemers te voorzien van (elektronisch) lesmateriaal en/of (na afloop van een training) te kunnen certificeren is het zaak dat OCT de deelnemersgegevens heeft om de opdrachtgevers en cursisten te kunnen voorzien van deze bescheiden.

Contactgegevens
Opleidings Centrum Twente
Reggesingel 52
7461 AK Rijssen
Tel: (0548) 530 830
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Openingstijden
Ma uur - uur
Di uur - uur
Wo uur - uur
Do uur - uur
Vr uur - uur

Opleidingscentrum Twente
© Copyright - Opleidings Centrum Twente | Privacystatement