Skip to main content

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Algemeen
Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning naar het achteraf kunnen aaantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Hierdoor ontstaat meer oog voor de eigen kwaliteit.

Doel van de cursus
U leert wat de ontwikkelingen omtrent de Wkb voor u in de praktijk betekenen.

Bestemd voor
Bouwers, ontwerpers, projectteams

Inhoud cursus
We praten u in deze praktische, interactieve training bij over alle ontwikkelingen omtrent de Wkb en wat dit voor u in de praktijk betekent. We laten u een scala aan praktijkvoorbeelden zien, u hoort welke eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging worden gesteld en welke keuzes u in het proces heeft. Verder behandelen we de invloed op de ontwerpkwaliteit, de registratie van risicovolle keuringsitems en de opzet van het 'as built dossier' met daarin de bewijsstukken om aan te tonen dat het gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen.

Onderwerpen
- Wat houdt 'kwaliteitsborging' in en hoe voert u dit in de praktijk uit?
- Welke rolverschuiving vindt er plaats door invoering van de Wkb?
- Welk resultaat is te verwachten en hoe legt u dat vast?
- Hoe ziet kwaliteitsborging er in de praktijk uit?

Cursusduur
1 dagdeel

 

 

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op