Skip to main content

Fysieke belasting

 

Algemeen

Je leert op de minst belastende wijze om te gaan met je rug. Je oefent rugsparende basishoudingen en leert materiaal op de juiste wijze gebruiken. Je verwerft inzicht in het belang van veilig en gezond bewegen in de dagelijkse activiteiten en tijdens het werk. De training is op maat samen te stellen. De cursus Rugsparend werken is een soortgelijke cursus. Neem contact op om te bespreken om de cursus naar uw wens samen te stellen.

Doel

Het leren herkennen van een ongezonde werkhouding en hoge fysieke belasting tijdens het werk en technieken aanleren om gezond en rugsparend te werken.

Bestemd voor

De cursus Fysieke belasting is bedoeld voor iedereen die tijdens hun werk te maken kan krijgen met de negatieve effecten van fysieke belasting, bijvoorbeeld medewerkers die werkzaam zijn in de renovatie en/of sloop, bouw, inpak-, sorteer- en recyclingbedrijven, monteurs en buitendienst medewerkers van gemeenten, sociale werkvoorzieningen en/of hoveniersbedrijven.

Inhoud cursus

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Vormen van fysieke belasting:
o fysieke inactiviteit of onderbelasting
o tillen en dragen
o duwen en trekken
o belastende werkhouding
o repeterende bewegingen
o energetische belasting
- Invloed van fysieke belasting op het individu
- Organisatie van het werk
- Werkplekinrichting
- Werktechniek
- De gevolgen van blootstelling aan hand-, arm-, en lichaamstrillingen

Cursusduur

1 dag, maar de training is op maat samen te stellen en uit te breiden.

 

 

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op