Skip to main content

Coördinator/Hoofd BHV (operationeel) Basis

Algemeen
Als operationeel leidinggevende draagt een Coördinator/Hoofd BHV een grote verantwoordelijkheid binnen de BHV-organisatie. De betreffende persoon dient erop toe te zien dat de Arbo wet- en regelgeving wordt nageleefd. Uitgebreide kennis hiervan is belangrijk voor het goed kunnen vervullen van de functie, evenals het herkennen van preventieve maatregelen. Met de basisopleiding Coördinator/Hoofd BHV (operationeel) bereiden wij cursisten voor op hun taken en verantwoordelijkheden binnen de BHV-organisatie.

Na het behalen van het certificaat, is de hoofdtaak van de deelnemer het sturing geven aan de repressieve inzet van het bedrijfshulpverleningsteam. Hiernaast wordt de kennis uitgebreid over de inzet van de diverse hulpmiddelen. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-richtlijnen en om als Coördinator/Hoofd BHV'er competent te blijven adviseren wij jaarlijks herhaling te volgen. 


Bestemd voor

Deelnemers aan deze cursus dienen te beschikken over een geldig diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) en Ploegleider BHV. Personen die leidinggevende taken willen vervullen binnen een bedrijfshulpverleningsorganisatie. 

Inhoud cursus
De cursist wordt getraind in:

  • Voorbereiding op de inzet van het bedrijfshulpverleningsteam oefenen
  • Beoordelen van de veiligheidssituatie avn het werkgebied
  • Beheer en controle van de aan het team ter beschikking gestelde middelen
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen

Certificaat
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat. Het certificaat is 2 jaar geldig

Cursusduur
De cursus duurt twee, niet aaneengesloten, dagen van 8:00 tot 16:30 uur

Download de brochure

 

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op