Skip to main content

Werken met rolsteigers

Algemeen
Het is van groot belang dat de montage, verplaatsing en demontage van rolsteigers veilig en doelmatig wordt uitgevoerd. Het monteren, verplaatsen en demonteren van rolsteigers is een risicovolle taak. En voor een risicovolle taak dienen, in het kader van de risico-inventarisatie en evaluatie uit de Arbo-wet alsmede de VCA, de werknemers doelmatig (en aantoonbaar) te zijn geschoold.

In de training worden de deelnemers geïnstrueerd ten aanzien van het veilig en doelmatig omgaan met de rolsteigermontage, -verplaatsing en -demontage.

Doel van cursus
Deelnemers instrueren ten aanzien van het veilig en doelmatig omgaan met de rolsteigermontage, -verplaatsing en -demontage.

Bestemd voor 
Alle medewerkers die (montage) werkzaamheden aan of op een rolsteiger moeten uitvoeren.

Inhoud cursus
Theorie:
• Algemene inleiding
• Ondergrond en belastingsklasse
• Controleren en keuren van het materieel
• Zwenkwielen, standelementen, platform, kantplanken, liggers, leuningen en diagonalen
• Borging van standelementen
• Instabiliteit
• Onderdelen uittrekken
• Monteren, opleveren, beklimmen, verplaatsen en demonteren
• Omgevingsrisico's en weersomstandigheden
• Kappen, zeilen en hijswerktuigen
• Veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen
• Diefstal materieel, inklimbeveiliging en transport
• Kamersteiger en trappentoren

Praktijk:
• Twee verschillende soorten aluminium rolsteigers monteren, inspecteren, verplaatsen en demonteren.

De training wordt afgesloten met een theorietoets.

Certificaat
De training wordt afgesloten met een theorietoets. Wanneer deze toets met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Cursusduur
1 dag

Download de brochure 

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op