Skip to main content

Toezichthouder Steigergebruik

Algemeen
Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat een door het bedrijf (schriftelijk) aangewezen deskundige steigers keurt voor ingebruikname en periodiek controleert of de steiger nog veilig is. De Richtlijn Steigers kent, naast de monteur steigerbouwer die werkzaam is bij het montage bedrijf, de toezichthouder steigergebruik die in dienst is bij de opdrachtgever/aannemer.

Doel van cursus
Medewerkers zijn na de scholing op aantoonbare wijze in staat om bij niet gecompliceerde steigerconstructies toezicht te houden tijdens de montage, de steigeroverdracht en tussentijdse steigercontroles verantwoord uit te voeren

Bestemd voor 
Medewerkers die verantwoordelijk gesteld worden om, bij niet gecompliceerde steigerconstructies, toezicht te houden tijdens de montage en na afloop de steiger te inspecteren.

Inhoud cursus

 • Arbowet en regelgeving
 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassing
 • Verantwoordelijkheden opdrachtgever, toezichthouder, montagebedrijf en gebruiker
 • Aansprakelijkheid
 • Wanneer en hoe nadenken over steigers
 • Taken van de toezichthouder
 • Communicatie over de steigerstatus
 • Hulpmiddelen  
 • Termen en definities
 • Steigeronderdelen, functies en eisen
 • Omgevingsrisico’s en weersomstandigheden
 • Bouwlift en rolsteiger
 • Foto´s van steigers in de praktijk
 • Bij elke steiger aandacht voor: ondergrond, belastingen, verankeringen en diagonalen

Certificaat
De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat “Toezichthouder steigers”.

Cursusduur
1 dag

Download de brochure

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op