Skip to main content

Basisvaardigheden Elektrisch lassen

Algemeen
Meestal wordt laswerk door ervaren vakmensen gedaan. Maar als er op de bouw eenvoudig laswerk moet worden uitgevoerd, is het prettig als uw eigen vakmensen dat kunnen doen. Verantwoord lassen vraagt, naast kennis van apparatuur en het proces, een zekere handvaardigheid. 

In deze training leren uw medewerkers eenvoudig laswerk maken, zoals het aanlassen van schetsplaten. Er worden vooral praktijkopdrachten uitgevoerd. De inzet van specialisten wordt zo minder noodzakelijk.

Doel van cursus
Het doelmatig en deskundig kunnen uitvoeren van laswerkzaamheden.

Bestemd voor
Uitvoerende medewerkers die eenvoudige laswerkzaamheden moeten uitvoeren

Inhoud cursus
De scholing bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van praktijkopdrachten. Bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten houden we rekening met de wensen van de deelnemers.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Grondbeginselen van lassen
  • Benodigde apparatuur en hulpmiddelen
  • Instellen van lasapparatuur
  • Voorbewerking van te lassen materialen
  • Methodisch uitvoeren van laswerkzaamheden
  • Veiligheid tijdens het uitvoeren van laswerkzaamheden

Cursusduur
Nader te bepalen.

Certificaat
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Certificaat als bewijs van deelname.

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op