Skip to main content

Keuring elektrisch handgereedschap NEN 3140

 

Algemeen

In het Arbobesluit staat dat gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Daarom moeten werkgevers arbeidsmiddelen die op de bouwplaats gebruikt worden periodiek keuren. De overheid heeft alle arbeidsmiddelen ingedeeld in de klassen 0 tot en met 6. Arbeidsmiddelen die vallen in de klasse 0 en 1 mogen door eigen werk­nemers worden gekeurd, mits zij hiervoor deskundig zijn opgeleid.

Tijdens de training worden wet- en regelgeving en het opzetten van keuringsmethodieken behandeld. Tevens wordt er aan de hand van keuringslijsten getraind in het gericht keuren van arbeidsmiddelen en wordt er gebruik gemaakt van onderdelen uit het handboek Keuring Arbeidsmiddelen. Deze training voldoet aan de eisen zoals omschreven in de NEN 3140.

Doel van cursus

Na de training zijn de deelnemers voldoende deskundig om zelfstandig, arbeidsmiddelen in klasse 0 en 1, het hen bekende elektrisch handgereedschap te keuren.

Bestemd voor

Medewerkers die belast zijn of worden met de keuring van elektrische apparatuur en gereedschappen volgens de NEN 3140.

Inhoud cursus

Theorie:

 • Wat is een arbeidsmiddel?
 • Nut en noodzaak van keuren van elektrische arbeidsmiddelen
 • Verantwoordelijkheden t.a.v. veiligheid bij arbeidsmiddelen
 • Bedrijfsvoering en organisatie
 • Geldende normen en richtlijnen (NEN- EN50110/ NEN 3140)
 • Gevaarherkenning en veiligheid
 • Elektriciteit
 • IP-beschermingsgraden
 • Klasse indeling arbeidsmiddelen en indeling voor keuringen
 • CE- markering
 • Keuringen in hoofdstappen
 • Visuele keuring
 • Metingen aan elektrische arbeidsmiddelen
 • Testen van snoeren
 • CEE steker
 • Speciale apparatuur
 • Zichtbaar maken gekeurd arbeidsmiddel
 • Keuringsintervallen

Praktijk:

 • Klasse benoemen van arbeidsmiddelen
 • Keuren van elektrische arbeidsmiddelen met behulp van keuringslijsten
 • Evt. praktijkmeting van eigen meetinstrumenten

Cursusduur

1 dag

 

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op