Skip to main content

Keuring arbeidsmiddelen: steigers, ladders, trappen en leuningwerk

 

Algemeen

In het Arbobesluit staat dat gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Daarom moeten werkgevers arbeidsmiddelen die op de bouwplaats gebruikt worden periodiek keuren. De overheid heeft alle arbeidsmiddelen ingedeeld in de klassen 0 tot en met 6. Arbeidsmiddelen die vallen in de klasse 0 en 1 mogen door eigen werknemers worden gekeurd, mits zij hiervoor deskundig zijn opgeleid.

Tijdens de training worden wet- en regelgeving en het opzetten van keuringsmethodieken behandeld. Tevens wordt er aan de hand van keuringslijsten getraind in het gericht keuren van arbeidsmiddelen en wordt er gebruik gemaakt van onderdelen uit het handboek Keuring Arbeidsmiddelen.

Doel van cursus

Na de training zijn de deelnemers voldoende deskundig om zelfstandig arbeidsmiddelen in klasse 0 en 1, het hen bekende steiger-, klimmaterieel en leuningwerk te keuren.

Bestemd voor

Deze praktische cursus is geschikt voor personen die bedrijfsmatig met klimmaterieel werken.

Inhoud cursus

- Hoe keuren we ladders, trappen en rolsteigers?
- Keuringsbevoegdheid
- Wetgeving
- Welke soorten ladders, trappen en rolsteigers kunnen er worden onderscheiden
- Kennis, kernmerken, inzicht met betrekking tot ladders, trappen en rolsteigers
- Controlelijst keuren ladders, trappen en rolsteigers
- Vastlegging van controlelijsten volgens NEN 2484 en NEN-EN 1004

Cursusduur 

1 dagdeel

 

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op