Skip to main content

Voegafdichting in de bouw

Algemeen
In de bouw wordt tegenwoordig veel kit gebruikt. Vaak hebben de opdracht- gever en de verwerker hoge verwachtingen van kit als redmiddel bij bouwfouten of van kit als bewust gekozen bouwmateriaal. Hoge herstelkosten zijn het gevolg als de kitvoeg niet aan de verwachtingen voldoet.

Doel cursus
Om deze problemen te voorkomen moeten de medewerkers op een verantwoorde wijze een keuze kunnen maken voor een kwalitatief goede kitsoort en kennis hebben van de toepassingsmogelijkheden. Tevens dienen ze te weten hoe een kitvoeg wordt aangebracht en welke gereedschappen en hulpstukken noodzakelijk zijn voor een goede afwerking. Kortom, het aanbrengen van een kitvoeg is een vaardigheid die vraagt om kennis en vakmanschap.

Bestemd voor
Medewerkers die met enige regelmaat kitvoegen aanbrengen.

Inhoud cursus
Theorie:

 • Waarom kitten worden gebruikt
 • Toepassingsgebieden van kitten
 • Het aanbrengen van een kitvoeg bij diverse constructies
 • Keuze voor een kit maken
 • Eigenschappen van kitten
 • Gebruik van gereedschappen
 • Gezondheid, veiligheid en milieu

Praktijk:

 • Spuitmondafmetingen
 • Juiste werkrichting
 • Afwerken van de kitvoeg
 • Kit aanbrengen bij hoeken van natte cellen
 • Dilatatievoegen kitten

Cursusduur
1 dag

Herhaling
N.V.T.

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op