Skip to main content

Voorkomen van faalkosten

Algemeen 
Hoewel faalkosten altijd wel aandacht krijgen, is het belangrijk te zorgen dat uw medewerkers zich bewust worden van hun eigen rol in het terugdringen van faalkosten. De bouwplaatsmedewerker dient op de hoogte te zijn van de juiste opbouw van bouwonderdelen. Bij dit alles dient u zich te realiseren dat de laatste jaren veel bouwtechnische details sterk zijn gewijzigd, onder andere vanwege het bouwbesluit.

In deze training wordt ingegaan op de oorzaak, gevolgen en mogelijke oplossingen van bouwtechnische gebreken. Het doel is bewustwording van faalkosten en hun vermijdbaarheid, inzicht verkrijgen in de oorzaken en het leren ontwikkelen van verbeterprojecten om faalkosten te verlagen.

Bestemd voor 
Medewerkers van bouwbedrijven die voornamelijk werkzaam zijn in de nieuwbouw.

Inhoud cursus 
In de training wordt aandacht besteed aan de nieuwe detailleringeisen die gesteld worden door het bouwbesluit. Hierbij komen de meest voorkomende bouwfouten uit de praktijk aan bod met behulp van beeld- en filmmateriaal.

  • Wat zijn faalkosten
  • Bewustwording
  • Communicatie tussen 'verschillende niveaus'
  • Kwaliteit van het proces
  • Warmte, condensatie en vocht
  • Verschillende soorten lekkages
  • Scheurvorming
  • Voorzorgsmaatregelen en aandachtspunten
  • Geluid

Cursusduur
1 dag

Herhaling 
N.V.T.

 

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op