Skip to main content

BHV herhaling

Algemeen
Mocht er zich een incident voordoen op of rond de werkvloer, dan is de gecertificeerde BHV'er degene die de situatie moet inschatten en adequaat hulp moet verlenen. De BHV herhaling zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van de BHV'ers op het juiste niveau zijn en dat BHV'ers beschikken over de juiste competenties. In één dag tijd wordt zowel de module Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie (BOC) als Levensreddende Eerste Hulp (LEH) opnieuw doorgenomen. 

Doel van cursus
Tijdens deze training leren medewerkers hun kennis up-to-date te houden om op een verantwoorde wijze schadebeperkende en levensreddende handelingen te verrichten.

Bestemd voor
BHV'ers die hun vaardigheden op peil willen houden en hun certificaat willen verlengen. De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basis hebben afgerond.

Inhoud cursus
De BHV Herhaling cursist wordt getraind in herhalingsoefeningen van:
Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED
• een slachtoffer in veiligheid brengen
• de toestand van het slachtoffer beoordelen
• het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties
• het behandelen van letsel
• reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)

Brandbestrijding en Ontruiming
• het alarmeren en evacueren van personen
• het bestrijden van een beginnende brand
• het gebruik van het juiste blusmiddel
• voorbereiding van een ontruiming
• systematisch ontruimen

Cursusduur
1 dag of 2 dagdelen per jaar

Certificaat
Na het volgen van de herhalingscursus ontvangt de deelnemer een certificaat van het OCT met vermelding van herhalingsdatum.

Download de brochure

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op