Skip to main content

Herhaling EHBO met BHV

Algemeen
BHV'ers zijn bekend met de taken en verantwoordelijkheden van Bedrijfshulpverlener. De herhalingstraining BHV, aangevuld met EHBO van het Oranje Kruis, is het aanbevolen vervolg op de basisopleiding BHV+EHBO die wij aanbieden. De vervanging van de LEH-module (Levensreddende Eerste Hulp) door Eerste Hulp van het Oranje Kruis is een uitstekende basis voor verdere specialisatie in het bieden van noodzakelijke en verzorgende Eerste Hulp aan slachtoffers van incidenten op het werk. 

Na het volgen van de opleiding, kan de bedrijfshulpverlener/eerstehulpverlener optreden bij:
- een ongeval of stoornissen in de vitale functies
- een beginnende brand
- het alarmeren en evacueren van personen
- het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties

Doel van cursus
Door deze training leren medewerkers om op een verantwoorde wijze schadebeperkende en levensreddende handelingen te verrichten.

Bestemd voor
De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de basisopleiding BHV en EHBO hebben afgerond. Heeft u dit certificaat nog niet? Volg dan de BHV + EHBO Basis.

Inhoud cursus
De cursist wordt getraind in:

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) inclusief reanimatie & AED
- een slachtoffer in veiligheid brengen
- de toestand van het slachtoffer beoordelen
- het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties
- het behandelen van wonden
- reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)

Brandbestrijding en Ontruiming
- het alarmeren en evacueren van personen
- brand en gevaren bij brand herkennen
- voorbereiding van een ontruiming

Cursusduur 

1,5 dagen

Certificaat 
Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een Oranje Kruis-certificaat.

 

Download hier de brochure - Herhaling EHBO met BHV

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op