Skip to main content

Beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Algemeen

Er wordt verwacht dat de beheerder op de hoogte is van de procedures bij brand en/of ontruiming. Ook is de beheerder verantwoordelijk voor de bediening, het goed functioneren, het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie en alle bijkomende zaken.

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor personen binnen de organisatie die het beheer van een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsinstallatie (OAI) gaan uitvoeren volgens de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2.

Inhoud cursus

Wanneer er een brandmeld- en ontruimingsinstallatie in een pand aanwezig is, dient er hiervoor ook een beheerder te worden aangewezen. Er wordt verwacht dat de beheerder op de hoogte is van de procedures bij brand en of ontruiming. Ook is de beheerder verantwoordelijk voor de bediening, het goed functioneren, het onderhoud van de brandmeld en ontruimingsinstallatie en alle bijkomende zaken. Tijdens de opleiding beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt de toekomstige beheerder volledig op de hoogte gebracht van de taken, eisen en verantwoordelijkheden horende bij deze functie. Na het afsluiten van de opleiding, is de deelnemer in staat om het beheer te voeren over een brandmeld en ontruimingsalarminstallatie en kent de taken binnen de veiligheidsorganisatie van het bedrijf.

De cursist wordt getraind in:

  • het doel van een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI)
  • het programma van eisen (PVE), certificering
  • inspecties en regelingen
  • de documenten van een BMI en OAI
  • de organisatorische en technische voorzieningen, de "alarmorganisatie"
  • om te gaan met onderhoud, beheer ern hulpmiddelen

Cursusduur

1 dag 

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op