Skip to main content

Basisopleiding EHBO

Doel van de cursus
De EHBO Basis is een landelijk erkende Oranje Kruis-opleiding waarin de beginselen van 'de eerste hulp' worden bijgebracht. Je leert aandoeningen en verwondingen herkennen, situaties inschatten en de noodzakelijke EHBO te verlenen door middel van praktijkgerichte scenario's in een realistisch oefencentrum. Deze meerdaagse cursus bestaat uit een theoretische achtergrond en een groot aantal praktijkoefeningen. Hierin zal er speciale aandacht zijn voor het aanleggen van verbanden en het gebruik van een AED-apparaat. Er wordt geoefend met medewerking van Lotusslachtoffers. Oefenen met Lotusslachtoffers maakt de cursus extra boeiend en dynamisch. Wanneer het examen met goed gevolg wordt gehaald, ontvangt de cursist een Oranje Kruis-certificaat. Na het behalen van het certificaat, kan de deelnemer de juiste eerste hulp verlenen totdat, indien nodig, deskundige hulp ter plaatse is. Om op de hoogte te blijven van de geldende EHBO-richtlijnen en om als EHBO'er competent te blijven, adviseren wij het EHBO-certificaat jaarlijks te verlengen.

Bestemd voor 
Iedereen die belangstelling heeft in het geven van 'eerste hulp' of waarvan de werkgever dit verlangt.

Inhoud cursus
De cursist wordt getraind in:
- een slachtoffer in veiligheid brengen
- de toestand van een slachtoffer beoordelen
- het communiceren met externe hulpverleners
- het behandelen van letsel
- reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)

Lesstof
Het Oranje Kruis

Certificaat
Het diploma is een officieel certificaat inclusief reanimatie en AED bediener van het Oranje Kruis

Cursusduur
Drie dagen, waarvan een dag per week.

Herhaling
1 dag per jaar

Download de brochure

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op