Skip to main content

Hoofd BHV (operationeel) herhaling

Algemeen

Om de veiligheid en de gezondheid binnen je bedrijf op peil te houden, moeten beleidsplannen en BHV organisatie bij iedere verandering in het bedrijfspand, omgeving, organisatie of de wet- en regelgeving herzien en geactualiseerd worden. Ter ondersteuning van dit proces kun je je als Coördinator/Hoofd BHV laten bijscholen. De Coördinator/Hoofd BHV Herhaling is bedoeld om in de praktijk ondervonden problemen op te lossen door deze voor te leggen aan de docent en collega Coördinator/Hoofd BHV'ers. Ook worden er opnieuw diverse cases uitgewerkt. Indien van toepassing, wordt tijdens deze nascholing ingegaan op relevante ontwikkelingen op het gebied van wettelijke eisen en richtlijnen. Daarnaast is de nascholing bedoeld om vaardigheden op peil te houden en kennis van de diverse deelgebieden van bedrijfshulpverlening te actualiseren, te verbreden en naar praktijksituatie te vertalen. Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een certificaat. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-richtlijnen en om als Coördinator/Hoofd BHV'er competent te blijven, adviseren wij jaarlijks de Coördinator/Hoofd BHV Herhaling te volgen.

Bestemd voor

Deelnemers die reeds eerder de tweedaagse opleiding Coördinator/ploegleider BHV hebben gevolgd.

Inhoud cursus

De cursist wordt getraind in:

  • Kennismaking en uitwisseling ervaringen
  • Ontwikkelingen BHV in wettelijk kader
  • Praktijkoefeningen met aandacht voor communicatie, operationeel leiderschap, mensen, middelen en materialenontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de oefening
  • Operationeel leiderschap aan een BHV-organisatie
  • Salvage en BHV

Certificaat

Bij een goed gevolg ontvangt de cursist het certificaat.

Cursusduur

1 lesdag

Download de brochure

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op