Skip to main content

BHV herhaling

Algemeen
Mocht er zich een incident voordoen op of rond de werkvloer, dan is de gecertificeerde BHV’er degene die de situatie moet inschatten en adequaat hulp moet verlenen.

De BHV Herhaling zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van de BHV’ers op het juiste niveau blijven en dat BHV’ers beschikken over de juiste competenties. In één dag tijd wordt zowel de module Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie (BOC) als de module Levensreddende Eerste Hulp (LEH) (opnieuw) doorgenomen.

Doel van cursus
Tijdens deze training leren cursisten de kennis up-to-date te houden om op een verantwoorde wijze BHV te verlenen.

Bestemd voor
BHV'ers die hun vaardigheden op peil willen houden en hun certificaat willen verlengen. De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basis hebben afgerond.

Inhoud cursus
De BHV Herhaling cursist wordt getraind in herhalingsoefeningen van:

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED

  • Een slachtoffer in veiligheid brengen
  • De toestand van het slachtoffer beoordelen
  • Het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties
  • Het behandelen van letsel
  • Reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)

Brandbestrijding en Ontruiming

  • Het alarmeren en evacueren van personen
  • Het bestrijden van een beginnende brand
  • Het gebruik van het juiste blusmiddel
  • Voorbereiding van een ontruiming
  • Systematisch ontruimen

Meer weten over onze herhalingscursus BHV? Download dan hier de flyer.

 

Heb je vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op