• Bouwgilde 48 kopie
  • Bouwgilde 57 kopie
  • Bouwgilde 143 kopie
  • slideshow 1

Is de preventiemedewerker verplicht?

Mei 2019

De preventiemedewerker is onmisbaar in elke organisatie. Daarom moet volgens de Arbowet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Én die preventiemedewerker moet een van de eigen medewerkers zijn. Meer weten over de rol van preventiemedewerker? Of de eendaagse cursus volgen? Bekijk het op onze site of bel voor meer informatie.

Volgens de wet moet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Dat is al zo sinds 1 juli 2005. Met de komst van de nieuwe Arbowet in 2018 is de rol van preventiemedewerker nog verder uitgewerkt en verdiept.

De preventiemedewerker is onmisbaar in elke organisatie. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt hij of zij aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. Hij is de aanjager bij het opzetten en verbeteren van het arbobeleid, en levert een essentiële bijdrage aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers, cliënten, patiënten, en alle andere bezoekers.

Preventiemedewerker moet eigen medewerker zijn
De wet is er duidelijk over: elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker hebben én die preventiemedewerker moet een van de eigen medewerkers zijn. Je mag dus geen externe adviseur of iemand anders van buiten als preventiemedewerker aanstellen. Bij een bedrijf met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn. Maar het is beter dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, want daardoor kent hij de risico’s van dichtbij en ‘spreekt’ hij de taal van de werkvloer. 

De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de keuze van de preventiemedewerker. Soms is het nodig dat hij een of meer cursussen volgt. En natuurlijk moet hij voldoende tijd krijgen om zijn preventietaken uit te voeren.

De wettelijke taken van de preventiemedewerker 
- Het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak).
- Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden.
- Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
- Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

Extra taken
Naast de wettelijke taken kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die met arbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond werken of het onderhouden van contact met de arbodienst of bedrijfsarts. Daarnaast het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen en/of de rol van vertrouwenspersoon oppakken.

Het zal duidelijk zijn: de preventiemedewerker is wettelijk verplicht. En dat is niet voor niets: een preventiemedewerker is onmisbaar!