• oct-001
  • hdw
  • oct-001
  • oct-001
  • oct-001

100e deelnemer

Het project Bouwen aan Overijssel slaagt erin om mensen uit andere sectoren dan de bouw te

interesseren voor een loopbaan ìn de bouw. De 100e deelnemer aan het project is Laurens Harmeling uit Nijverdal. Hij is begonnen bij Sallandse wegenbouw in Haarle.
Bouwen aan Overijssel houdt niet op met de 100e deelnemer. Er is plek voor nog eens 100 deelnemers en er zijn ruim voldoende belangstellenden. De opleidingsbedrijven voor de bouw in Overijssel willen het project ook na 2013 voortzetten.
Bij de opleidingsbedrijven bouw en infra zijn de gevolgen van recessie en krimp voelbaar: er zijn substantieel minder leer- en stageplaatsen voor praktijkervaring en voor leerlingen wordt het daarom moeilijker de opleiding met succes af te ronden. De kwaliteit van onderwijs en de motivatie van leerlingen nemen af en opleidingsbedrijven hebben het moeilijk. Die ontwikkelingen samen leiden tot een afname van voor de bouw geschikt personeel. En dat terwijl een groot tekort in de nabije toekomst wordt voorspeld.
Om die negatieve spiraal te doorbreken ontwikkelden de opleidingsbedrijven in de bouw en infra, het ROC van Twente en de provincie Overijssel het project ‘Bouwen in Overijssel’. De provincie trok er een half miljoen euro voor uit. Bouwen in Overijssel maakt het mogelijk om binnen een tijdsbestek van drie jaar 200 zij-instromers (mensen die niet voor de bouw zijn opgeleid of nooit werkzaam zijn geweest in de bouw) een opleidingstraject aan te bieden.
De werving en selectie van zij-instromers is een zorgvuldig proces. Kandidaten worden aangedragen door UWV, gemeenten en onderwijsinstanties en zorgvuldig getest. Waar nodig krijgen de deelnemers assessment en/of een doorschakeltraject waarin de kennis wordt bijgespijkerd. Op die manier wordt uitval zoveel mogelijk voorkomen.
Het is, zeker in crisistijd, voor het bedrijfsleven lastig om zij-instromers een leerwerk- of stageplek te bieden. Dat het project niettemin goed loopt en probleemloos de 200 nieuwe kandidaten gaat opleveren, is een grootse prestatie, vinden alle partijen. De provincie Overijssel gaf daar blijk van door aanwezigheid van gedeputeerde Th. Rietkerk, die op een speciale bijeenkomst de 100e Bouwen aan Overijssel deelnemer, Laurens Harmeling uit Nijverdal, verraste met een cheque van €150,00.
De opleidingsbedrijven in Twente en de rest van Overijssel zijn nog altijd overtuigd partner van het project. ‘Provincie, regionale en gemeentelijke instanties laten zien dat het hen echt iets waard is, ook in klinkende munt, om samen met de opleiders additionele instroom, doorstroom en uitstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren’, meldde directeur J. W. Aardema van het opleidingsbedrijf SSB mede namens de andere opleidingsbedrijven in de speciale bijeenkomst rond de 100e kandidaat voor Bouwen aan Overijssel. ‘Op dit moment rijdt de crisis ons fors in de wielen, maar de gekozen doelstelling blijft keihard boven tafel. Het project Bouwen aan Overijssel kan en mag na december 2013 niet stoppen.’
Voor de 100e deelnemer, Laurens Harmeling, was de bijeenkomst extra feestelijk. Hij kreeg een cheque van €150,00 euro. Zijn werkgever Sallandse Wegenbouw in Haarle ontving van gedeputeerde Rietkerk een bijdrage in de kosten van €2000,00 en opleider SPG Infravak in Holten werd verblijd met een cheque van €1500,00 als tegemoetkoming in de kosten.