• Bouwgilde 48 kopie
  • Bouwgilde 57 kopie
  • slideshow 1
  • Bouwgilde 143 kopie

Belangrijke info rondom VCA diploma

Diplomahouders van wie het VCA-diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt.

Cursussen gaan tot 1 juni NIET door

Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom de uitbraak van het Coronavirus hebben we besloten alle cursussen van het OCT, die tot 1 juni gepland staan, te verplaatsen.

Algemene ledenvergadering Bouwgilde Vakademy

Op woensdag 15 april 2020 vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats van Bouwgilde Vakademy.

Woensdag 3 juni: Training Preventiemedewerker

Op woensdag 3 juni organiseert het OCT opnieuw de training Preventiemedewerker bij het OCT in Rijssen. De Preventiemedewerker is verplicht én onmisbaar in elke organisatie. 

2 april: training Kwaliteitsborging voor het bouwen

Als vervolg op de druk bezochte kennissessie, organiseert het OCT op 2 april de training Kwaliteitsborging voor het bouwen. De impact van de nieuwe wet is groot, maar er liggen ook kansen om eindelijk echt werk te maken van samenwerking, innovaties en uiteraard de benodigde kwaliteitsslag.

4 februari: Kennissessie 'Kwaliteitsborging voor het bouwen'

Op dinsdag 4 februari organiseert het OCT een kennissessie over 'Kwaliteitsborging voor het bouwen'. Een adviseur van Nieman (de Raadgevende Ingenieurs) praat u in deze kennissessie bij over alle ontwikkelingen omtrent de Wet Kwaliteitsborging.

Cursus Preventiemedewerker op 27 januari 2020

De preventiemedewerker is verplicht én onmisbaar in elke organisatie. Voor de veiligheid binnen uw bedrijf, de gezondheid van u en uw collega's en om onnodige boetes te voorkomen, biedt het OCT de cursus Preventiemedewerker aan op maandag 27 januari 2020 bij het OCT in Rijssen. 

Informatiebijeenkomst 'Stikstofproblematiek' op 13 november 2019

Stand van zaken 'Stikstofproblematiek' en hoe hier mee om te gaan in de dagelijkse praktijk 
Er is veel onduidelijkheid over de stikstofproblematiek. Logischerwijs roept dit bij u als ondernemer veel vragen op. OCT organiseert op woensdag 13 november van 15.30 tot 17.00 uur een bijeenkomst om u bij te praten over deze problematiek.

Geslaagde BENG sessie op 9 oktober

Op 9 oktober vond bij OCT een geslaagde kennissessie BENG en de energietransitie plaats. Wij kijken met tevredenheid terug op deze middag, waarbij ir. Harm Valk ons meenam in de energietransitie, de wet- en regelgeving en innovaties op dit terrein. 

Cursus Leermeester start in januari 2020

In januari (op 29 januari, 5 en 12 februari 2020) starten wij weer met een cursus Leermeester. Dit om nieuwe leerlingen in de bouw en infra goed te kunnen begeleiden.