• slideshow 1
  • Bouwgilde 48 kopie
  • Bouwgilde 57 kopie
  • Bouwgilde 143 kopie

4 februari: Kennissessie 'Kwaliteitsborging voor het bouwen'

Op dinsdag 4 februari organiseert het OCT een kennissessie over 'Kwaliteitsborging voor het bouwen'. Een adviseur van Nieman (de Raadgevende Ingenieurs) praat u in deze kennissessie bij over alle ontwikkelingen omtrent de Wet Kwaliteitsborging.

Cursus Preventiemedewerker op 27 januari 2020

De preventiemedewerker is verplicht én onmisbaar in elke organisatie. Voor de veiligheid binnen uw bedrijf, de gezondheid van u en uw collega's en om onnodige boetes te voorkomen, biedt het OCT de cursus Preventiemedewerker aan op maandag 27 januari 2020 bij het OCT in Rijssen. 

Informatiebijeenkomst 'Stikstofproblematiek' op 13 november 2019

Stand van zaken 'Stikstofproblematiek' en hoe hier mee om te gaan in de dagelijkse praktijk 
Er is veel onduidelijkheid over de stikstofproblematiek. Logischerwijs roept dit bij u als ondernemer veel vragen op. OCT organiseert op woensdag 13 november van 15.30 tot 17.00 uur een bijeenkomst om u bij te praten over deze problematiek.

Geslaagde BENG sessie op 9 oktober

Op 9 oktober vond bij OCT een geslaagde kennissessie BENG en de energietransitie plaats. Wij kijken met tevredenheid terug op deze middag, waarbij ir. Harm Valk ons meenam in de energietransitie, de wet- en regelgeving en innovaties op dit terrein. 

Cursus Leermeester start in januari 2020

In januari (op 29 januari, 5 en 12 februari 2020) starten wij weer met een cursus Leermeester. Dit om nieuwe leerlingen in de bouw en infra goed te kunnen begeleiden. 

Opleiding BHV - nog plek op 18 en 25 sept 2019

Op 18 en 25 september hebben wij nog plek om nieuwe bedrijfshulpverleners op te leiden.
Elke organisatie is verplicht bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Tijdens de tweedaagse opleiding BHV worden medewerkers voorbereid op de verschillende incidenten die zich tijdens het werk kunnen voordoen.

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen op 10 en 17 okt 2019

Op donderdagavond 10 en 17 oktober 2019 is er bij OCT in Rijssen weer een opleiding Eerste Hulp aan kinderen.
Er is nog plek. De opleiding vindt plaats van 19.00 - 22.00 uur en wordt op de tweede avond afgesloten met een officieel examen van Het Oranje Kruis. De kosten zijn € 129,- per persoon (excl. BTW).

9 oktober: Kennissessie BENG en energietransitie door ir. Harm Valk bij het OCT

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen (BENG) wordt vanaf 2020 verplicht. Op 9 oktober organiseert OCT een korte kennissessie waarbij ir. Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs toelicht wat BENG inhoudt, waarom het wordt ingevoerd, wat de actuele stand van zaken is en wat dit betekent voor uw nieuwbouwproject. 

Gratis kennissessie 'Isoleren en ventileren' in Rijssen

Isoleren & Ventileren”: De sleutel tot comfort en een duurzame woning.
Op woensdag 16 oktober brengen we samen met de Greenworks Academy het laatste nieuws over isoleren en ventileren én hoe jij dit kunt toepassen voor een comfortabel en duurzaam resultaat. Een informatieve middag met workshops, een foodtruck en meer. Meld je direct aan voor het laatste nieuws over isoleren en ventileren.

Is de preventiemedewerker verplicht?

Mei 2019

De preventiemedewerker is onmisbaar in elke organisatie. Daarom moet volgens de Arbowet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Én die preventiemedewerker moet een van de eigen medewerkers zijn. Meer weten over de rol van preventiemedewerker? Of de eendaagse cursus volgen? Bekijk het op onze site of bel voor meer informatie.