Skip to main content

Basisopleiding EHBO met aanvullende BHV

Algemeen
De theorie en de praktijk met betrekking tot 'de eerste hulp' die in de LEH-module wordt behandeld, beperkt zich tot het geruststellen van het slachtoffer, het herkennen van verwondingen en aandoeningen, reanimatie en het bedienen van een AED-apparaat. Wij bieden de mogelijkheid kennis en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp verder uit te breiden met een EHBO-diploma van het Oranje Kruis. De cursus vindt plaats in een realistisch oefencentrum en is grotendeels praktijkgericht met levensechte scenario's.

Dit EHBO-diploma is een geldige vervanging voor de LEH module en levert in combinatie met een voldoende resultaat voor de module Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie (BOC) het certificaat Bedrijfshulpverlener op. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-en EHBO-richtlijnen en om als BHV'er/EHBO'er competent te blijven, adviseren wij het BHV- en EHBO-certificaat jaarlijks te verlengen.

Doel van cursus
Doel van de training is medewerkers te leren om op een verantwoorde wijze levensreddende handelingen te verrichten alsmede reanimatie uit te voeren.

Bestemd voor
Iedereen die noodhandelingen kan/wil verrichten als bedrijfshulpverlener en eerste hulpverlener.

Inhoud cursus
De cursist wordt getraind in:

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) inclusief reanimatie & AED
- een slachtoffer in veiligheid brengen
- de toestand van het slachtoffer beoordelen
- het communiceren met externe hulpverleners
- het behandelen van wonden
- reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)

Brandbestrijding en Ontruiming
- het alarmeren en evacueren van personen
- brand en gevaren bij brand herkennen
- voorbereiding van een ontruiming

Cursusduur

EHBO: 3 dagen, waarvan 1 dag per week
Aanvullende BHV dag: 1 dag

Certificaat
De kandidaat ontvangt een diploma en pasje van het Oranje Kruis als gecertificeerd EHBO-er en voor de BHV dag een certificaat en pasje van het opleidingscentrum

Herhaling
3 dagen in 2 jaar 

 

Download hier de brochure - Basisopleiding EHBO met aanvullende BHV

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op