Skip to main content

Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen

Doel van cursus
Inzicht verkrijgen in de verschillen tussen zuigelingen / kinderen en volwassenen die van belang zijn voor de eerste hulpverlening Eerste Hulp verlenen aan deze doelgroep.

Bestemd voor
Gastouders / ouders en personeel van kinderdagverblijven / buitenschoolse opvang.

Inhoud cursus
• Ontwikkeling kind
• Maatregelen om veiligheid te vergroten
• Plotseling optredende ziekteverschijnselen
• Levensreddende handelingen
• Reanimatie
• Bedienen AED

Voor onze cursus wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Het Oranje Kruis. 

Vergoeding
Diverse Zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de cursus vanuit een aanvullende verzekering. Bekijk de polisvoorwaarden van jouw eigen zorgverzekeraar om te zien wat er precies vergoed wordt.

Cursusduur
2 avonden van 19:00 tot 22:00 uur (herhaling één avond per jaar)

Lesstof en certificaat
Het Oranje Kruis verzorgt de lesstof. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.

Download hier brochure: Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen

 

Heeft u vragen over deze cursus?
Neem dan contact met ons op